5 สิ่งต้องชัดเมื่อจะใช้ 360 degree feedback

Admin Favpo
2 September 2020
Image Description

5 สิ่งต้องชัดเมื่อจะใช้ 360 degree feedback


ความชัดเจนที่องค์กรต้องมีเมื่อจะ Implement 360 degree feedback ร่วมกับสมรรถนะ (Competency) เพื่อการพัฒนา

มาดูกันค่ะ 5 สิ่งที่องค์กรควรทำให้ชัด มีอะไรกันบ้าง
1. Create a participatory process สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีตัวแทนสร้างสรรถนะ (Competencies) และวิธีการนำไปใช้ เพื่อลดแรงต้านระหว่างการดำเนินการและนำไปใช้

2. Make competencies as specific to the job as possible กำหนดสมรรถนะเฉพาะสำหรับงานให้มากที่สุด ยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพน้อยลงเท่านั้น

3. Write competencies in behavioral language เขียนความสมรรถนะให้เป็นพฤติกรรม เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าความสามารถหมายถึงอะไร เช่น แทนที่จะใช้ “ทักษะการขายที่มีประสิทธิภาพ“ ให้เขียนเป็นพฤติกรรม เช่น
💡 สร้างความไว้วางใจด้วยการแสดงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์และปฏิบัติตาม
💡 มองหาวิธีเพิ่มเติมเพื่อช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาทางธุรกิจก่อนระหว่างและหลังการขาย และ
💡 ให้คำมั่นสัญญาที่เป็นจริงสำหรับตัวเองและทีมและทำในสิ่งที่ทำได้เพื่อรักษาคำมั่นสัญญาเหล่านั้น

4. Use the feedback for coaching and development rather than for a performance review or to weed out ineffective managers ใช้ Feedback ในการสอนงานและพัฒนา มากกว่า เพื่อการทำ performance review หรือ เพื่อกำจัดผู้จัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ทำไมน่ะเหรอคะ 🙋‍♂️
เพราะนี่ถือเป็นการให้พนักงานได้มีโอกาสทำงานกับช่องว่างทักษะของตนเสียก่อนที่จะได้รับการประเมิน เพื่อลดกระบวนการป้องกันตัวเองและการต่อต้านจากพนักงาน แม้ว่าในที่สุดจะเข้าสู่กระบวนการทำ performance review และออกจะเป็นการอยุติธรรม หากจะทำ performance review กับความคาดหวังที่พนักงานไม่เคยเห็นมาก่อน

5. Ensure that feedback is given anonymously ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้รับความคิดเห็นโดยไม่ระบุตัวตน ไม่ว่าวัฒนธรรมขององค์กรจะเปิดกว้างเพียงใด ผู้คนก็ไม่เต็มใจที่จะซื่อสัตย์ เว้นแต่ จะเป็นการให้ข้อเสนอแนะโดยไม่เปิดเผยตัวตน (สบายใจ... เมืองฝรั่งก็เป็นเช่นบ้านไทยเรา 🙆‍♀️)

ภายหลังหากผู้จัดการเต็มใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับ feedback อย่างเปิดเผยจริง ๆ คนอื่น ๆ ก็จะเปิดเผยตัวตน นำมาซึ่งการให้ feedback และคำแนะนำส่วนบุคคล

ด้วยเหตุนี้กระบวนการ 360 degree feedback ส่วนใหญ่จึงดำเนินการโดยใช้เครื่องมือสำรวจออนไลน์ที่สร้างและบริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก ที่เป็นอิสระ มีประสบการณ์ในกระบวนการ 360 degree feedback ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์นี้จะสร้างเครื่องมือแสดงความคิดเห็นแบบ 360 องศาที่กำหนดเองและแนะนำคุณตลอดกระบวนการรวมถึงการรวบรวมและจัดทำรายงานสำหรับผู้จัดการแต่ละคน

ระหว่างการ Implement 360 degree feedback บนสมรรถนะนี้ Favpo มีความช่วยเหลือให้องค์กรทำเรื่องนี้ให้ง่าย ครบทั้ง 5 ข้อ

💡 ร่วมออกแบบสมรรถนะและ feedback โดยที่ปรึกษา
💡 ระบบมี Behavior dictionary ให้เลือก
💡 ที่สำคัญ มั่นใจได้ ปกปิดชื่อ ผู้ให้ feedback
💡 แปรผล อ่านผล อธิบายผลการประเมินและให้คำแนะนำเพิ่มด้วย

สมรรถนะ (Competency) และ 360 degree feedback จะช่วยให้องค์กรชัดแจ้งในศักยภาพของพนักงาน .. 🙆‍♀️🙆🙅‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️

CR. www.shrm.org
360-Degree Feedback Is Powerful Leadership Development Tool

Fb: favpo

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →