วลัย ชัยมูล
8 September 2020
Image Description

เทคนิคบริหารเวลาแบบเข้ากระท่องของ บิล เกตส์

หลาย ๆ คนชอบบอกว่าเวลาน้อยไป อยากได้เวลาเพิ่มมากขึ้น แต่คนอยากคุณบิล เกตส์ เป็นผู้ที่บริหารเวลาที่ดีเยี่ยมจึงเป็นอีกครั้งที่จะได้ข้อคิดเพื่อนำปรับไปใช้
1 การเข้ากระท่อมหรือมีสัปดาห์แห่งการคิด เป็นการปลีกวิเวกไปโดยจะไม่ทำงาน แต่จะใช้เวลาในการอ่านเอกสารสำคัญ คิดสิ่งใหม่ ๆ เป็นการโฟกัสกับสิ่งนั้น แต่เราอาจจะไม่สามารถใช้เวลาทั้งสัปดาห์ที่จะทำแบบนั้นเราอาจจะมีการกำหนดวันซักสัปดาห์ละ 1 วันหรืออาจจะเดือนละ 1 วันก็ได้ในการปลีกวิเวกไปยังต่างจังหวัด หรือมุมสงบที่จะได้มีเวลามาคิดทำสิ่งใหม่
2 การใช้ประโยชน์จากเศษเสี้ยวเวลาให้ได้มากที่สุด เวลานี้อาจจะเป็นเวลาที่รอการประชุม การนั่งรถมาทำงานตอนติดไฟแดง การเข้าห้องน้ำ หรือการนั่งรอตอนทำธุระบางอย่าง เวลาเพียง 3-10 นาที ก็มีคุณค่า แทนที่เราจะเอาเวลามาดูเฟซบุ๊กไปเรื่อย ๆ สิ่งที่คุณบิล เกตส์ทำคือเขาจะมีหนังสือติดตัวเสมอ แต่คุณไม่จำเป็นต้องอ่านก็ได้คุณอาจจะใช้เวลาเศษเสี่ยวในการส่งข้อความหาคนในครอบครัว นัดหมาย หรือตอบอีเมลเล็ก ๆ ก็จะได้ประโยชน์กว่า
3 วางแผนและจัดเวลาให้ชัดเจน เช่น ในแต่ละเวลาคุณจะทำอะไรในแต่ละวัน เพราะถ้าเราไม่ทำหรือไม่มีการวางกรอบเวลาไว้ให้ดีมันอาจจะกระทบถึงงานอื่น หรือทำให้คุณไม่สามารถทำงานเสร็จได้ซักอย่างคุณบิล เกตส์ได้แบ่งเวลาออกเป็น บล็อก ๆ ละ 5 นาที
4 จัดลำดับความสำคัญและรู้ศักยภาพตัวเอง การจัดลำดับความสำคัญจะช่วยให้การบริการเวลาทั้งหมดมีประสิทธิภาพขึ้นและต้องเรียนรู้ถึงศักยภาพของตัวเองในการทำสิ่งนั้น ๆ ด้วย เพราะแต่ละงานจะใช้เวลาในการทำงานไม่เท่ากัน
5 ใช้แอปพลิเคชันในการช่วยทำงาน เช่น Outlook Calendar หรือ Note Bookmark ในการจัดระเบียบไอเดียหรือจัดระเบียบชีวิต
6 นอนให้พอ คุณบิล เกตส์เป็นคนที่นอนประมาณ 7 ชั่วโมงต่อวันเพราะแต่ละวันทำงานหนักร่างกายอาจจะ น๊อคได้ถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอ
7 อย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่นำไปสู่เป้าหมายชีวิต เช่นเวลาที่เราเอาไปอยู่ในโชเชียลมีเดีย เราน่าจะเอาเวลาเหล่านี้ไปใช้กับครอบครัว เพื่อนฝูง หรืองานต่าง ๆ จะได้ประโยชน์มากกว่า
8 รู้แผนระยะไกล เพื่อบริหารเวลาในปัจจุบันได้ถูกต้อง ถ้าเรารู้ว่าจะทำอะไรต่อไปหรือเราอยากจะเป็นอะไร เราจะได้นำชีวิตไปทางนั้น เช่น 10 ปีข้างหน้าเราอยากจะเป็น CEO จะทำให้เรารู้ว่าในปีนี้เราควรจะทำอะไร วางแผนอย่างไร และการบริหารเวลาจะกระตุ้นให้เราทำว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดและควรให้เวลากันมัน