Micro Behaviors

A02 Pimpan Kantacome
25 February 2022
Image Description

Micro Behaviors


เคยสงสัยว่า ทำไมคนเราผลิตผลลัพธ์ได้ไม่เท่ากัน ในเวลาที่เท่ากัน

เมื่อวานมีโอกาสได้ฟัง podcast: the secret sauce ep 293 ที่คุณกระทิงมาสัมภาษณ์เรื่อง 10X CEO

คุณกระทิงเป็นคนไทยหนึ่งเดียวที่อยู่ใน list Young Global Leaders Y2019 ดูแล 500tuktuk กองทุนสตาร์ทอัพของไทย

มีคำถามหนึ่งดีมาก
Q: แล้วอย่างคุณกระทิงนี่ต้องเรียนรู้อะไรอีก
A: ตอนนี้ผมมีเป้าหมาย 3 เรื่อง
1. xxx จำไม่ได้
2. Innovation
3. Agile
โดยเรียนรู้สิ่งใหม่ทุก 1 อาทิตย์

คนอะไร จะชัดเจนปานนั้น

เรามักจะได้เห็นความสำเร็จของคนอื่นเมื่อเค้าบรรลุเป้าหมายแล้ว 🎯

แล้วระหว่างทางทำอะไรและเกิดอะไรขึ้นบ้าง
• มีความสำเร็จเล็กๆ เกิดขึ้นสม่ำเสมอ
• พฤติกรรมบางอย่างจากการลงมือทำซ้ำๆ

สิ่งที่ตัองมีเพิ่มระหว่างทาง
• ให้กำลังใจตัวเอง มีพลังใจที่แข็งแกร่ง อดทน มุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้
• เอาชนะความต้องการที่บั่นทอนเป้าหมาย

เป้าหมายใหญ่ ที่ได้มาจากการต่อจุดของเป้าหมายเล็กๆ เช่นเดียวกับ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักจะได้จากการต่อจุดของความสำเร็จเล็กๆ เข้าด้วยกัน

อะไรคือ Micro Behaviors?

☺️ พฤติกรรมจากการทำซ้ำวันละเล็กจนกลายเป็นนิสัย

Cheer Cheer 🎉
Link

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →