โวยวายกันตั้งแต่ต้นปี

A02 Pimpan Kantacome
25 February 2022
Image Description

โวยวายกันตั้งแต่ต้นปี


เพื่อนหลายคนกำลังพูดถึงผลประเมินพนักงาน

เพราะคือการประเมิน จึงต้องตัดสินใจ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหมือนเครื่องชั่งน้ำหนักนะ

🎈ผู้ประเมินจึงต้องมีการทบทวน
• ทบทวนผู้ถูกประเมิน มองครบมิติแล้ว
• ทบทวนตัวชี้วัด ให้เข้าใจและอธิบายได้
• ทบทวนผลประเมิน แม่นแล้ว ครบแล้วและ

สุดท้าย...ทบทวนตัวเอง
• อยู่สภาวะพร้อมตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมา
• มีภาวะอารมณ์ปกติ ไม่เร่งรีบ ไม่ขุ่นมัว
• มีความพร้อมในข้อมูลประกอบ
• อยู่ในสถานที่ มีอุปกรณ์ครบ

🎉 เพื่อให้การชั่งน้ำหนักมีความเที่ยงตรง
และแม่นยำ สมคุณค่าของการเป็นผู้ประเมิน

#Favpo เป็นระบบช่วยทำให้การประเมิน
• ทำได้ง่าย รวดเร็ว
• ลด Bias ความลำเอียง
• ถูกต้อง แม่นยำ

น่าใช้สุดๆ ในวงการประเมิน ณ เพลานี้
............จบ review ทางการ....... ⛳️

🍦ไอติม 2 ถ้วย เหมือนกันแต่แตกต่างกัน
• เป็นไอติมเหมือนกัน รสชาติต่างกัน
• ถ้วยใส่เหมือนกัน สีสันต่างกัน
• น้ำหนักเท่ากัน ส่วนผสมต่างกัน

แต่เพราะ ขาดการประเมินจึงตัดสินใจไม่ได้
เลยได้มา 2 ถ้วย อร่อยคู่ 😻

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →