SMART KPIs สวนกระแส OKR

Admin Favpo
17 February 2021
Image Description

SMART KPIs สวนกระแส OKR


เรื่องของตัวชี้วัด หรือ KPI หรือ Key Performance Indicatior

🏵 เป็นเรื่องงของส่วนรวมที่เกี่ยวข้องกับงานส่วนตัว
🏵 เกี่ยวข้องกับคนทำงานโดยตรง
🏵 ควรใส่ใจ
🏵 มีคุณค่าและท้าทาย

ความยากของ KPI
⛳️ ตัวไหนกันแน่ที่ควรเป็น KPI
⛳️ ทำอย่างไรจึงจะ SMART
⛳️ เพราะเกี่ยวกับคน ทำยังไงให้คนยอมรับ
⛳️ อะไรคือความท้าทายที่เป็นไปได้
⛳️ มีแล้วจะติดตามกันอย่างไร

ที่ผ่านมาก็ทำมาแล้ว ... ประสบการณ์มี.. แล้วเคยมีประสบการณ์นี้ไหม

😭 พนักงานเบื่อหน่ายเมื่อพูดถึง KPI
😭 เก็บตัวเลขแทบจะไม่ไหว เอกสารยืนยันเยอะไปหมด (work for work)
🤭 SMART หรือเปล่า ไม่รู้ รู้แต่ว่า “มี“
😅 ผลการดำเนินงานก็เหมือนเดิม โตแบบเรื่อย ๆ ..มาหลายปีแล้ว
😐 เปลี่ยนทุกปี เอือมกันทุกปี

เพราะ KPI เป็นเรื่องของ คนทำงาน ส่วนรวม และองค์กร

จุดสำคัญ “ทำอย่างไรให้คนขับเคลื่อนองค์กรด้วย KPI“

🧐 แล้วจะเริ่มต้นยังไงดี ?

เรื่องบางเรื่อง เป็นความถนัดและเชี่ยวชาญของคนบางคน

ปล่อยเรื่อง “SMART KPIs“ ให้เป็นเรื่องของทีมที่ปรึกษาจาก Favpo

🤩 Workshop KPI เพื่อให้ได้ KEY PERFORMACE INDICATOR ที่ทุกคนยอมรับและขับเคลื่อนองค์กรบนเป้าหมาย

จุดเริ่มต้นของการนำ KPI มาใช้ให้ได้คุณค่าตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง

สวนกระแสเหมือนปลาว่ายทวนน้ำ ปลาก็แข็งแรง แต่ไม่มีอะไรแทนกันได้ KPI ก็มีดีของตัวเอง แต่ละเครื่องมือมีคุณค่าเฉพาะตัว เลือกใช้ปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์

🎊 Favpo เครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในติดตาม KPI ได้เพียงแค่ปลายนิ้ว.. 📱
Link

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →