Design Thinking applying to Individuals

Anocha
1 March 2022
Image Description

Design Thinking applying to Individuals


อยากชวนเพื่อนๆชวนคิดชวนคุยกันสักนิดค่ะว่า Design Thinking ที่ทุกคนได้ทำความเข้าใจและเรียนรู้มาบ้างนั้น สามารถนำมาปรับใช้กับการใช้ชีวิต การทำงาน การทำธุรกิจของแต่ละคนในลักษณะใดบ้าง เล่าสู่กันฟังแบบ เรื่องเดียวก็ได้ค่ะ เช่น

Empathize ที่โดยส่วนตัวผู้เขียนเริ่มต้นจากเริ่มหยุดฟังคนอื่นในที่ประชุมให้นานขึ้น พยายามร้อยเรียงสิ่งที่แต่ละคนกำลังบอก สีหน้าท่าทางขณะพูด และนึกถึงว่างานของคนนั้นคืออะไร ในมุมมองที่เค้าสื่อสารนั้นบอกวัตถุประสงค์อะไร โดยไม่เตรียมสิ่งที่เราจะพูดคอยแย้ง วางสิ่งที่เตรียมจะพูดเต็มที่ไว้ก่อน ความรู้สึกแรกคือ เราสะอึกว่าเราเพิ่งเห็นและรู้จักคนในที่ประชุมจริงๆมากขึ้น เพราะทุกครั้งเรามักเตรียมแต่ส่วนของตัวเอง และรอจังหวะ ว่าเราจะใส่เต็มที่ตอนไหนเท่านั้น

หรือ Test ตอนก่อนนำเสนอ solutions ในที่ประชุมใหญ่นั้น เราได้ชวนคนที่จะใช้บริการจากเรามาลอง มาทดสอบ มาแสดงความรู้สึก ความเห็นให้เรา ทำให้เราเห็นว่าหากเรายังมีโอกาสต่อยอดและทำให้ดีขึ้นได้อีกตามความต้องการของคนใช้บริการ และขอบคุณuser จากใจกับสิ่งที่สะท้อนให้เราพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ

นี่แค่การปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดทีละนิด กับขั้นตอนต่างๆใน design Thinking ที่มี5 ขั้นตอนนะคะ แล้วเพื่อนๆล่ะคะ ลองไปปรับอย่างไร สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ

สาวสยาม

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →