ต้นทุนด้านแรงในยุคที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ

จรัล ภัทรภูดินันท์
8 March 2022
Image Description

ต้นทุนด้านแรงในยุคที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ


⭐️ ฝึกพนักงานให้ทำงานได้หลากหลาย
ลองออกกฎระเบียบให้พนักงานต้องมีการเรียนรู้หน้างานใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยอาจมีการเวียนทุกๆ สามเดือน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้หน้าที่การทำงานใหม่ๆ และเป็นการลดความเสี่ยงจากปัญหาที่พนักงานลาออกลงไปด้วย

บริษัทที่บริหารจัดการกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพคือบริษัทที่มีพนักงานสามารถทำได้หลากหลายหน้าที่ไม่ใช่ทำแต่หน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเพียงอย่างเดียว ยิ่งพนักงานคนหนึ่งสามารถทำได้หลายตำแหน่งก็จะยิ่งช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้ ตัวพนักงานเองก็มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆมากขึ้น มีโอกาสที่จะเติบโตมากขึ้น
——————————————————————————-
⭐️ลดอัตราการลาออก
ทุกครั้งที่มีพนักงานลาออกเราต้องสูญเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ในการประกาศรับสมัครงาน สัมภาษณ์งานและเทรนนิ่งพนักงานใหม่ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มากกว่าการรักษาพนักงานเก่ามาก แถมยังต้องมานั่งลุ้นว่าจะทำงานได้นานแค่ไหนด้วย ซึ่งถ้าเราสามารถลดอัตราการลาออกได้มากเท่าไหร่ก็จะช่วยให้เราลดต้นทุนแรงงานได้มากเท่านั้น

บริษัทที่มีการบริหารงานที่ดี มีการสำรวจ ทำประเมินความรับผิดชอบงาน เกิดการเอาเปรียบหรือรับงานหนักเกินไป จัดการบริหารความกดดัน ความเครียดที่เกิดขึ้นในการทำงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคลได้ดี โดยฝ่าย HR อาจจะต้องเป็นตัวกลางในการแนะนำหรือเจรจาแต่ละฝ่าย สร้างทิศทางความก้าวหน้าในอาชีพ เสริมการพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน
Link

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →