Critical Thinking คืออะไรนะ

Nahatai Sawinthon (ณหทัย)
12 March 2022

Critical Thinking คืออะไรนะ


เราอาจได้ยินคำว่า Critical Thinking กันมาบ้างแล้ว ลองมาทำความเข้าใจกันดู

หากจะแปลตามศัพท์ จะหมายถึง
‘การคิดในสถานการณ์ที่วิกฤต และร้ายแรง ถึงขั้นคอขาดบาดตาย’

ในชีวิตเราพบเหตุการณ์แบบนี้กันอยู่แล้ว มากน้อย รุนแรงแตกต่างกัน แต่สิ่งที่น่ากลัวคือ เราไม่ได้คิด!

ยกตัวอย่าง “ถ้ากลืนเมล็ดแตงโมเข้าไป มันจะไปโตในท้อง” ถ้าคุณได้ยินประโยคนี้ในสมัยยังเป็นเด็กที่ความรู้ ข้อมูล และหลักของเหตุผลของคุณยังไม่แข็งแกร่งนัก คุณคงเชื่อและกลัวการกลืนเมล็ดแตงโมลงไป บางคนกลัวจนไม่ยอมกินแตงโมที่มีติดเมล็ดมากันเลยทีเดียว และถ้าวันหนึ่งคุณเติบโตขึ้นมาจนมีวิจารณญาณ ความรู้ และหลักของเหตุผลของคุณเพียงพอ คุณคงจะได้ทราบแล้วว่า การที่เมล็ดแตงโมมันจะไปโตในท้องเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

Critical Thinking ซึ่งในเชิงวิชาการ ให้คำแปลไว้ว่า ‘การคิดเชิงวิพากษ์’ หมายถึง ‘กระบวนการคิดรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้ในการสร้างและประเมินข้อสรุปจากหลักฐานหรือสภาวการณ์ใดๆ ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง’

แต่ในโลกปัจจุบันที่มีข้อมูลหลากหลาย แต่บ้างครั้งเราไม่ทราบว่าจริงหรือเท็จ การฝึกทักษะ Critical Thinking จึงยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทักษะนี้สามารถฝึกและพัฒนาได้ ด้วย 2 ขั้นตอนง่ายๆ

1) ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ และให้สงสัยในคำกล่าวอ้างไว้ก่อนเสมอ
2) พยายามฝึกตั้งคำถามต่อข้อสงสัยเหล่านั้นให้ตรงประเด็น และเหมาะสม

เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและเมื่อทำบ่อยๆ จะกลายเป็นทักษะที่จะมีประโยชน์อย่างมากสำคัญการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมาก


Link

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →