Does Google crawl URLs with Hashtags?

Arkom Sumonta
17 March 2022

Does Google crawl URLs with Hashtags?


มีผู้ใช้คนนึง twitt ถามถึง John Mueller (Google’s Search Advocate) ว่า “Does Google crawl URLs with Hashtags?“

โดยเขาได้รับการชี้แจงกลับมาว่า Googlebot จะไม่สนใจข้อมูลใน URL หลังจากพบเครื่องหมาย #

และก็มีการถามต่อว่า “Are URLs with # (hashes) bad for SEO?“ คำตอบที่ได้คือ มัน ok มันไม่ได้มีผลกระทบด้านลบต่อ SEO แต่หากมีการนำ # ไปใช้ในลักษณะ Parameter เช่น URL

Product 1 = www.brand.com/products#product_1

Product 2 = www.brand.com/products#product_2

ซึ่งผลของการเก็บข้อมูลของ Googlebot จะมองว่า Product ทั้ง 2 จะมี URL/Page เดียวกันและส่งผลไม่ดีต่อการค้นหาหรือ SEO (ผลการเก็บข้อมูลของ Googlebot จะได้เป็น www.brand.com/products คือทั้ง 2 Product จะมี URL เดียวกัน)

บทสรุป : การใช้เครื่องหมาย # ประกอบใน URL เพื่อพาคนไปยังส่วนต่างๆภายในหน้า Webpage นั้นไม่สร้างปัญหาใดๆกับผลของ SEO

แต่ไม่แนะนำให้ใช้ประกอบหรือสร้างเป็น URL ที่จะให้เป็น Unique Page
Link

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →