มาฝึกปล่อยของกันเถอะ

Anocha
22 March 2022
Image Description

มาฝึกปล่อยของกันเถอะ


How to Change Learning to Outcome

แค่เปิดบทนำก็มั่นใจเลยว่าหนังสือเล่มนี้ในราคา 420 บาทคุ้มค่ามากกว่ามูลค่าที่ซื้อไปแน่นอน

หลายคนคงเคยพูดกับตัวเองหรือคุยกับเพื่อนว่า
“เออ พูดอังกฤษไม่ได้เลยอ่ะ ก็เราไม่มีโอกาสได้ใช้เลยลืม”
“เรียน design thinking มา3 ครั้งแล้วเนี่ย ไม่เห็นจะช่วยให้เกิด innovation ได้จริงเลยอ่ะ”

หากอ่านหนังสือเล่มนี้จะทำให้เรารู้และเห็นกนทางเลยว่า นั่นเพราะไม่ว่าเราจะใส่ input หรือเอาความรู้เข้าในตัวเรามากแค่ไหน สิ่งเหล่านั้นอาจมีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าใดเหลือเลย หากเราไม่ทำ output ให้เกิดขึ้น

เพราะคุณค่าของ output จากการ พูด เขียน เล่า วาดภาพ ลงมือทำ ลองทำ แสดงออกมานั้นจะช่วยให้เราเริ่มเห็นว่าความรู้ส่วนไหนใช้แล้วเกิดประโยชน์อย่างไร แล้วสิ่งนั้นจะกลับมาเป็นinput ที่ฝึกฝนตัวเอง ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเกิดเป็นทักษะที่เราทำโดยหลายครั้งไม่ต้องคิดเลยว่าเราเริ่มด้วยอะไร

มาค่ะ เราใส่ input กับ3 หลักสูตรมาอย่างเข้มข้นกันแล้ว ถึงเวลาปล่อยของสักที วันนี้สักหนึ่งอย่าง เริ่มจากอะไรดีคะทุกคนนนนนน 😊

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →