Courage ส่งผลต่อ Creativity

Nahatai Sawinthon (ณหทัย)
13 April 2022
Image Description

Courage ส่งผลต่อ Creativity


จากที่ศึกษาเรื่อง creativity แล้วได้ไปฟัง podcast ของ ดร. วรภัทร์ ที่ว่าด้วยเรื่อง “Courage ส่งผลต่อ Creativity” ทำให้เห็นแง่มุมเพิ่มเติมที่อยากแชร์เพื่อนๆ

ถ้ามีคนถามว่าเป็น creativity หรือไม่ หลายคนมักตอบว่า ฉันไม่ใช่เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ แต่หากวิเคราะห์ลงไป สาเหตุอาจจะมาจากการที่เราหยุดความคิดใหม่ๆของตัวเองโดยไม่รู้ตัว ด้วยความกลัวที่จะแสดงมันออกมา

ความกล้าต้องมาก่อน ความคิดสร้างสรรค์จึงจะเกิด สังคมไทยเป็นสังคมขี้ขลาด จึงเป็นคนที่ฉลาดแกมโกง ใครคิดแปลกก็จะหัวเราะเยาะ! ทำให้เราไม่กล้าที่จะคิดแตกต่าง

อย่าไปฟังมัน! เราต้องฝึกให้กล้าคิดอะไรแปลก แตกต่าง คิดแล้วต้องลองทำทันที ถ้าผิด ...ก็ช่างมัน ลองใหม่!

เราก็กำลังทดลอง ฝึกปลดล็อกตัวเอง กล้า แบบ courage เพื่อค้นหา Creativity ในตัวเองอยู่เหมือนกัน ถ้ามีความคืบหน้าจะมาแชร์นะคะ

Source : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
Link

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →