ทำอย่างไรไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่ารอนาน มาจัดการคิวกัน

Natnapin Varalertrat
23 May 2022
Image Description

ทำอย่างไรไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่ารอนาน มาจัดการคิวกัน


ประเทศเปิดแล้ว ทุกธุรกิจควรเตรียมตัวรับมือกับจำนวนลูกค้าที่จะเพิ่มเข้ามา ลูกค้าต้องได้รับการบริการของเราอย่างครบถ้วน (complete transaction)

วันก่อนได้มีโอกาสไปทานข้าวที่ร้าน ไฮตี่เหลา ซึ่งมีบริการ ทำเล็บ เก้าอี้นวด มีขนม ไอศกรีม น้ำดื่มหลายชนิด มีพวกเกมส์ต่างๆ เพลงให้ลูกค้านั่งรอฟัง อย่างไม่น่าเบื่อ ถือว่าเป็นการตอบโจทย์เรื่องลูกค้ารอคิวนาน และลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าต่อการรอ ก่อนเข้าไปทานที้ร้านจัดไปหลาย activity ที่ตัดเตรียมมาให้ ถือว่าเป็นการผ่านกระบวนการ Critical Thinking มาอย่างสมบูรณ์ระดับหนึ่ง ที่รู้ว่าต้องลดปัญหาการที่ลูกค้าจะทิ้งคิว และรู้สึกว่าจะไม่คุ้มค่ากับการรอได้ดี อยากให้มีร้านแบบนี้มาเปิดบ้างค่ะ

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →