กิจกรรมเล็กๆ แต่ผลที่ได้ไม่เล็ก

Srinucha Pensupa
26 May 2022
Image Description

กิจกรรมเล็กๆ แต่ผลที่ได้ไม่เล็ก


เมื่อเช้าตอนอาบน้ำ น้ำกำลังไหลเย็นผ่านตัวสบาย อยู่ๆ ก็นึกถึงกิจกรรมที่เราได้เข้าร่วมอบรมกันตอนเช้าเมื่อวาน ที่ให้แนะนำตัว อยู่ๆ ชื่อพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ผุดเข้ามาให้หัวเต็มไปหมด คุณนุ่น พี่ตั้งโอ๋ คุณอุ้ม คุณมิ้ว คุณโอ คุณต่อ คุณเต๋า คุณเส่ง คุณแจ็ค คุณเติ้ด คุณแอน คุณเมฆ คุณแมน คุณเคโระ คุณโอ๊ต ออม คุณโก๋ คุณแอร์ คุณปลา คุณหญิง คุณชมพู่ คุณหมี คุณเจี๊ยบ พี่ปุ้ย คุณปิง คุณบอย ชื่อช่วงท้าย ถ้าผิดไป หรือตกใครไป ต้องขอโทษด้วยนะคะยังจำไม่ค่อยได้ ได้ทวนกันไม่กี่รอบ 😅🙏🏻 สิ่งที่ได้จากกิจกรรมเล็กๆ ง่ายๆ ไม่ได้ลงทุนอะไร แค่บอกชื่อ บอกแผนก แต่สิ่งที่ได้มันมากมายจริงๆ
1. ได้รู้จักชื่อคนที่ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อน
2. ได้รู้จักชื่อแผนกในองค์กร ที่ไม่เคยรู้ว่ามีชื่อนี้
3. ได้รู้ว่าองค์กรเรา มีแผนกมากมาย แค่ในกลุ่มนี้ก็เกิน 15 แผนกแล้ว
3. ได้เห็นน้ำใจ ในการช่วยเหลือ ตอนใครจำไม่ได้ ก็จะมีเสียงช่วยบอก
4. ได้รู้ว่าการทำอะไรซ้ำๆ หลายรอบ เราจะชำนาญและจำได้ดี
5. ได้ทำให้เลือดสูบฉีด ตื่นเต้น ว่าเราจะจำชื่อได้ไหม
6. ได้รู้ว่าตำแหน่งที่ยืนของเรา ไม่สำคัญ เท่าตำแหน่งที่ยืนของคนเป่ายิงฉุบ
และข้อ 7. ได้รู้ว่าถ้าอายุเยอะ ยืนนานๆ เราจะเมื่อย

ขอบคุณกิจกรรมดีๆ ที่ทำให้เราได้รู้จักกัน ☺️

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →