กฎ 80/20 สามารถใช้ได้กับทุกเรื่อง

Natnapin Varalertrat
27 May 2022
Image Description

กฎ 80/20 สามารถใช้ได้กับทุกเรื่อง


วันนี้เจอ Dayquest เรื่องอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ผลักดันให้คุณทำในสิ่งที่ไม่พร้อมหรือไม่เต็มใจ เลยทำให้นึกถึงกฎข้างบนนี้

โดยปกติแล้วการใช้กฎ 80 20 เป็นหนึ่งในแนวคิดของการบริหารเวลาและการจัดการชีวิตที่สำคัญที่สุด หลักการนี้เรียกว่า พาเรโต้

ตัวอย่างพาเรโต้ ที่พวกเรามักจะเห็นเสมอคือกลุ่มคนที่มีฐานะร่ำรวย หรือลูกค้ากลุ่มบนจำนวน 20% จะก่อให้เกิดยอด 80% หรือสินค้า 20% จะทำกำไรให้บริษัท 80% งานของเราก็เช่นกัน
งานที่เราทำ 20% จะสร้างมูลค่ามากถึง 80%

งานที่มีค่ามากที่สุดในแต่ละวันมักจะเป็นงานที่ยากและซับซ้อนที่สุด ดังนั้นเราไม่ควรผัดผ่อนงาน 20% ที่มีค่าแล้วไปทำงานที่ไม่มีความสำคัญอีก 80%

เมื่อเราได้รับมอบหมายงานที่เราไม่พร้อมแต่เป็นงานสำคัญจากองค์กร เราควรคิดไว้เสมอว่าเราต้องทำได้และงานเหล่านี้จะเป็นอาหารให้สมองเรา พร้อมกับจะสร้างผลลัพธ์ 80%

วันนี้เรามาจัดการความสำคัญของงานกันนะคะ(บอกตัวเองในสมอง😀) และห้ามใจตัวเองไม่ให้จัดการกับงานเล็กๆก่อน บางครั้งงาน 1-2 อย่างมีค่ามากว่างาน 8 อย่างซะด้วยซ้ำ นั้นแหละกฎ 80/20
Link

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →