โครงการ หาย (ไม่) ห่วง

Sakon Sriwangprai
2 June 2022
Image Description

โครงการ หาย (ไม่) ห่วง


🌈เป็นโครงการภายใต้การดูแลของมูลนิธิกระจกเงา ที่ริเริ่มนำ ริสแบนด์ “หาย(ไม่)ห่วง” สำหรับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม หลงลืม พัฒนาการทางสมองช้า ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองได้ ซึ่งมีความเสี่ยงในการพลัดหลงหายออกจากบ้าน

🎯ที่น่าสนใจคือเด็กน้อยอายุเพียง 15 ปี ชื่อน้องกมล ที่มี Critical thinking และ Creativity ด้วยการถามผู้ใหญ่ว่า “หากริสแบนด์ขาดหลุดหาย หรือ ผู้ใหญ่ถอดออก หรือลืมใส่ จะทำอย่างไรครับ..ทำไมไม่ทำให้ติดเสื้อผ้าของผู้ใหญ่ไปเลยล่ะครับ“ จึงทำให้เกิดการทำแผ่นกาว QR Code สำหรับรีดติดเสื้อผ้าที่ผู้ป่วยสวมใสในที่สุด และเป็นบริการฟรีด้วยนะครับ

⭐️คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนี้ โดยการส่งข้อความนี้ไปยังบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือ คนที่คุณห่วงใยได้เลยนะครับ..เพราะการที่คนในครอบครัวที่เรารักหายออกจากบ้านไปแล้วตามหาไม่เจอ ทำให้เกิดความทุกข์แบบแทบจะขาดใจเลยทีเดียวครับ
Link

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →