Small Goal Small Win

A02 Pimpan Kantacome
5 February 2019
Image Description

Small Goal Small Win


ตอนสายของวันนี้คุยกับ Partner เธอบ่นว่า เธอกินข้าวเช้าประมาณ 10 โมง อยากจะเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเธอคิดว่าควรจะตื่นเช้าขึ้น จะได้ทำอะไรให้ตรงเวลามากขึ้น เรามักจะมีปัญหาเรื่องเวลาทำงานไม่ตรงกัน เธอคนนี้ กินอาหารเช้ารวมกลางวัน (Brunch) ช่วงเวลาเที่ยงวันถึงบ่ายโมงจึงเป็นเวลาทำงานของเธอ ส่วนฉันกินข้าวเที่ยงช่วง 12.00 - 13.00 น. 🍱

ฉันบอกเธอว่า ให้ตั้งเป้าหมายรายวันและส่งเป้าหมายรายวันของฉันให้เธอดู...หวังจะช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้เธอทำสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จ

🎯 ฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยตั้งและเขียนเป้าหมายเป็นจริงเป็นจัง เอาแต่ "คิดไว้ในใจและคิดว่าตั้งแล้ว" จนเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา Partner คนนี้แหล่ะที่สอนให้ฉันหัดตั้งเป้าหมาย ฉันจึงเริ่มตั้งและเขียนเป้าหมายมาเรื่อย จนมาถูกจริตกับการตั้งเป้าหมายรายวันนี่แหล่ะ เป็นเป้าหมายเล็ก ๆ (Small Goal) ที่ให้ผลลัพธ์ทรงพลัง (Powerful Result)

"ความทรงพลัง" อยู่ที่ทุกวันก่อนเข้านอนมันทำให้เกิดการทบทวนว่า วันนี้ได้ทำเป้าหมายไหนสำเร็จบ้าง แล้วที่ทำไม่สำเร็จเพราะอะไร พรุ่งนี้จะทำอะไรให้ต่างไป ที่สำคัญจะหลับไปพร้อมรู้สึกภูมิใจที่ทำสำเร็จ (Small Win)

หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องการเก็บเตียงของ NAVY Zeal ซึ่งฉันก็รู้สึกชอบและอยากจะขอแชร์จากหนังสือ The Disuptor
"ถ้าคุณเก็บเตียงตอนเช้าได้อย่างสมบูรณ์แบบก็หมายถึงคุณได้ทำงานชิ้นแรกของวันสำเร็จไปแล้ว ความรู้สึกภูมิใจเล็ก ๆ จะผลักดันให้คุณทำงานชิ้นอื่นต่อไป ...แต่หากวันนั้นเป็นวันแย่ ๆ สำหรับคุณ เมื่อกลับมาเจอเตียงที่จัดไว้อย่างสมบูรณ์แบบมันก็จะเป็นสิ่งเตือนใจและแรงผลักดันที่จะบอกคุณว่า พรุ่งนี้ยังมีโอกาสเสมอ"

วันนี้มี Small Win หรือยังคะ ??

Small Goal generate Small Win, Small Win generate Powerful Result 🎉


ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →