น้ำดื่มธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา

Srinucha Pensupa
8 June 2022
Image Description

น้ำดื่มธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา


ดูคลิปของลูกชาย วิลล์ สมิธ ที่แสดงให้เห็นถึง”ความธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา” แค่น้ำดื่มธรรมดา ทำไมถึงทำรายได้มหาศาล จุดเริ่มต้นเกิดจากการที่เห็นขยะพลาสติกลอยขวางในทะเล แล้วเค้าต้องการให้มันลดปริมาณลง จึงเกิดเป็นน้ำดื่ม Just Water การนำวัสดุย่อยสลายง่ายมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม นอกจากจะให้ผู้ซื้อได้รู้สึกว่า ตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้พลาสติกแล้ว ยังประหยัดต้นทุนในการขนส่งบรรจุภัณฑ์ได้อีกหลายเท่า เพราะกระดาษสามารถพับเก็บได้ แต่พลาสติกไม่สามารถทำได้ แล้วถ้าเรามองย้อนกลับมาดูสยามพิวรรธน์บ้าง จริงๆ เราก็มีโครงการที่นำขยะมารีไซเคิลหลายโครงการ ถ้าเรามีนวัตกรรมที่ทำให้พลาสติกเอง เป็นภาชนะ หรือ สิ่งของที่สามารถพับเก็บหรือพกพาได้สะดวก คือ เปลี่ยนแปลงให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น ตะกร้าใส่ของที่ซุปเปอร์ ถ้าสามารถพับได้ ก็จะได้ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ หรือสามารถขนไปได้ที่ละหลายๆอันไม่ต้องซ้อนกันสูง ก็น่าจะเป็นแนวทางในการคิดค้นพัฒนาปรับปรุงต่อไป
Link

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →