การพักผ่อนไม่เพียงพอ

Nabhussabhorn Pradasak
8 June 2022

การพักผ่อนไม่เพียงพอ


การนอนหลับที่ไม่เพียงพอส่งผลกระทบอย่างมากในการดำเนินชีวิต หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักจะสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกบ่อยๆและนอนหลับต่อไปด้วยความยากลำบาก พอตื่นเช้ามากลับรู้สึกอ่อนเพลีย ไม่กระปรี้กระเปร่า ไม่สดชื่น ในบทความนี้จะอธิบายถึงสาเหตุและสิ่งที่คุณควรทำเพื่อให้คุณก้าวผ่านอุปสรรคนี้ไปได้อย่างสบาย การนอนไม่หลับหรือการนอนหลับที่ไม่เพียงพอส่งผลต่ออารมณ์และการตัดสินใจของคุณในการดำเนินชีวิตในอีกวันถัดไป ความเครียดเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รบกวนการนอนหลับและคนมักประสบปัญหานี้บ่อยๆ การผ่อนคลายอารมณ์และร่างกายก่อนนอนจึงควรทำ คุณอาจ ฟังเพลงเบาๆ ดื่มนมอุ่นๆ หรืออาจจะใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์ช่วย อีกทั้งคุณควรดูแลภายในห้องนอนให้มืดสนิทห่างจากเสียงหรือสิ่งรบกวนต่างๆ เพื่อการนอนหลับที่ดี และอารมรณ์ที่เหมาะสมของคุณในวันถัดไป

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →