Design thinking & big data

Kandaphorn Samrejngan
13 June 2022
Image Description

Design thinking & big data


เย็นนี้ในขณะเดินทางกลับบ้าน ในเวลาที่เร่งด่วน หิว และไม่ได้กดตังมา หันไปเจอตู้เต่าบิน แว๊บแรกที่คิด ช่ายเลย กำลังหิว กินไรดี มีแต่ของอร่อย จ่ายก็ง่าย ไม่พกตังมา ก็สแกนจ่ายได้ ทำให้นึกถึงแนวคิด Design Thinking steps ซึ่งเต่าบิน ก็ได้นำมาใช้ จนเกิดเป็นตู้ชงเครื่องดื่มที่ทำงานด้วย ระบบ AI แบบอัตโนมัติ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นรสชาติมากมาย อร่อย สะดวกสำหรับเวลาเร่งด่วน สะอาด เปิดตลอด ในช่วงนี้ถ้าร้านน้ำก็คงปิดแล้ว สะดวกในการเลือกซื้อ มีช่องทางจ่ายมากมาย อย่างตัวเองไม่ได้พกเงินมาก้สแกนจ่ายได้สะดวก แถมยังมีแต้ม ส่วนลดครบครัน

ด้วยไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนทำงานในปัจจุบันที่เร่งรีบอยู่ตลอด ถ้าอยากจะกินน้ำชงสักแก้วก็ต้องเสียเวลาไปถึงคาเฟ่ ซึ่งปกติ แค่ทำงานอย่างเดียวก็เหนื่อยมากอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครมีกระจิดกระใจจะแวะไปซื้อทุกวันแน่ๆ บวกกับพวกร้านเหล่านั้นก็เปิด-ปิดตามช่วงเวลา บางทีตั้งใจจะไปซื้อโดยเฉพาะ แต่ไปถึงร้านก็ปิดแล้วเรียบร้อย

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อผ่านระบบการเก็บสะสมแต้มด้วยเบอร์โทรศัพท์ ลดปัญหาความยุ่งยากในการเก็บกระดาษสะสมแต้มที่ชอบทำหายกันอยู่บ่อยๆ และเมื่อเก็บสะสมแต้มได้มากขึ้น ก็จะมีการเลื่อนขั้นสมาชิกจากเต่าขี้อายไปสู่เต่าเตาะแตะ เต่าติดปีก และผู้เฒ่าเต่าในที่สุดถือเป็นการเก็บข้อมูล (Data) ความชื่นชอบของผู้บริโภคในตู้แต่ละแห่งแบบเนียนๆ ไปในตัว แต่ในขณะเดียวกัน ก็มอบสิ่งตอบแทนความภักดี (Loyalty) ให้กลับอีกทาง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา คัดสรรเมนูที่ตรงกับความต้องการผู้บริโภคต่อไป ไม่ได้จบอยู่ที่การขายครั้งนี้อย่างเดียว แต่ยังกระตุ้นให้พวกเขาเหล่านั้นกลับมาเป็นสาวก เกิดการซื้อซ้ำอีกนับไม่ถ้วน…ซึ่งมีdata เก็บข้อมูลพฤติกรรมบริโภคได้อีกด้วย....thinking with data 👍


ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →