Mineset คนจะรวย

ภวินวัชร์ โชคเศรษฐปวินท์
26 July 2022
Image Description

Mineset คนจะรวย


บางสิ่งบางอย่างที่เราต้องรับผิดชอบทั้งในเรื่องครอบครัว หรือเรื่องอาชีพการงาน ครอบครัวเช่น ต้องดูแลพ่อ ต้องเลี้ยงแม่ ต้องส่งน้องเรียน ในด้านอาชีพการงานเช่น ต้องคิดโปรเจคใหม่ๆ ต้องทดลองสูตรใหม่ๆ ต้องทำตามความต้องการของลูกค้ามากมาย 😅😅 อะไรๆ ก็เราหมดที่ต้องรับผิดชอบ จนเรารู้สึกว่า การที่เราทำอะไรต่างๆมากมายในครอบครัว หรืออาชีพการงาน มันคือ “ หน้าที่ “ ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะพูดแบบนี้กันหมด อารมณ์ความรู้สึกที่เรามีกับภาระกับหน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆที่เกิดขึ้น มันดูหนัก มันดูเหนื่อยไปซะหมด....มันเป็น “ หน้าที่ “ ✌️ไม่ผิดหรอกครับที่คุณจะพูดแบบนั้น คุณคือคนเก่งและสุดยอดที่สุดแล้ว 💪💪💪

แต่ๆๆๆ คุณรู้หรือไม่ว่า คนรวยเค้าพูดว่าอะไร เค้ามักจะพูดว่า “ นี่ไม่ใช่หน้าที่ แต่นี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้ทำ “ ⭐💯

ซึ่งพอเค้าพูดแบบนี้ปุ๊ป ความรู้สึกมันเปลี่ยน ไอเดียมันเปลี่ยน การได้ลงมือทำมันจึงสนุก อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตเค้า เค้าจะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำมัน ดังนั้นเมื่อทัศนคติเปลี่ยน ความคิดเปลี่ยน เค้าจึงมีแรงผลักดันที่จะทำมันให้สำเร็จแบบมีความสุข

ปล. กำลังใจที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากตัวคุณเอง

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →