ลองใช้ชีวิตแบบ “The show must go on.“ 🎬🎥

ภวินวัชร์ โชคเศรษฐปวินท์
27 July 2022
Image Description

ลองใช้ชีวิตแบบ “The show must go on.“ 🎬🎥


ปกติประโยคที่ว่า “The show must go on.“ เรามักจะคุ้นกับสถานการณ์ On Stage หรือการเกิดข้อผิดพลาดระหว่างทำการแสดง และนักแสดงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้สามารถทำการแสดงต่อไปได้ เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอกับสถานการณ์นี้ หรือเคยเป็น ผู้รับชมที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว เราจะพบว่าเมื่อนักแสดงสามารถแก้ไขปัญหาให้สามารถทำการแสดงต่อไปได้จนจบการแสดง สิ่งที่ตามมาเกือบ 95% นั่นคือ เสียงปรบมือ 👏👏👏👏👏 แล้วถ้าเราลองนำหลักการ “The show must go on.“ มาปรับใช้ในชีวิตประวันหล่ะมันจะช่วยส่งเสริมการดำเนินชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหน 🤔🤔🤔🤔

การดำเนินชีวิตของเราทุกคน ก็เปรียบเสมือนการเดินทางที่ต้องพบเจอกับสิ่งต่าง ๆ มากมาย อาจจะต้องบุกป่า ลุยไฟ ลงน้ำ ปีนภูเขาฯลฯ บางครั้งอาจล้มบ้าง หลงทางบ้าง 😥😥😥 หรือในบางครั้งก็พบเจอแต่ทางที่สะดวกสบาย 🥰🥰🥰 ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่มีอุปสรรคหรือเส้นทางที่สะดวกสบาย ล้วนแฝงไปด้วยปัญหาและอุปสรรคที่เราต้องพบเจอ

คำถาม ? อ่าว.... เส้นทางที่สะดวกสบายทำไมจึงมีปัญหา คุณเคยรู้สึกไหมอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตที่ได้มาง่ายๆ สบายๆ มักจะก่อให้เกิดความขี้เกียจ ไม่เห็นคุณค่า ทำๆไปเดี๋ยวก็มีคนช่วยสนับสนุน ซึ่งนับว่าคุณยังมีบุญเก่าอยู่ แต่เมื่อไหร่ที่หมดบุญเก่า เส้นทางที่แสนสบายนี้อาจจะกลายเป็นปัญหาและอุปสรรคของชีวิตคุณขึ้นมาทันที เพราะมันไม่ได้เกิดจากความพยายาม การวางแผนที่ดีหรือการแก้ปัญหาอุปสรรคด้วยตัวคุณเองตั้งแต่ต้นทาง

ถ้าเราลองใช้ชีวิตแบบ “The Show must go on.“ หล่ะ คือพร้อมตั้งรับแก้ไขปัญหา อุปสรรคตลอดเส้นทางการเดินของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่แสนจะยากลำบาก หรือเส้นทางที่สะดวกสบาย ขอเพียงคุณพร้อมตั้งรับแก้ไข และให้กำลังใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ภูมิใจกับการได้แก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เราเชื่อว่าการใช้ชีวิตของคุณทุกวินาทีจะสนุกและมีสีสันมากขึ้น ... ลองดูครับ 🎩🎬🎞️📹🎥📺🎬🎞️🎥🎥📽️📼📺📼📽️🎥📹🎞️🎬🎞️📹🎥📺📼📽️🎥

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →