วิชาชีวิต

ภวินวัชร์ โชคเศรษฐปวินท์
28 July 2022
Image Description

วิชาชีวิต


วิชาชีวิต…

- มองความผิดหวังเป็นบทเรียน
- มองปัญหาคือความท้าทายใหม่
- อย่าให้ราคากับคำคนที่ไม่รู้จักเราดีพอ
- ให้เกียรติคนอื่นก่อนเสมอ
- คนไม่เหมือนกันอย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐาน
- ให้กำลังใจตัวเอง
- ฝึกความเป็นคนมองหลาย ๆ มุม
- ดูคน ให้ดูที่เจตนา
- สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตคือสิ่งสำคัญ
- เก็บคำคนดูถูกเป็นแรงผลักดันให้ตนเองต่อสู้
- ฝึกการเป็นผู้ให้แบบไม่คาดหวัง
- วางแผนการใช้ชีวิตให้มีความสุข
- ชีวิตที่ผ่านมาเสียใจได้แต่อย่าเสียดายเลย
- อย่าหนีปัญหาด้วยการปล่อยผ่าน
- อย่าเปรียบตัวเองกับใคร
- อย่าลืมความสุขเล็ก ๆ ของเรา

😇😇😇 แค่วันนี้ไม่ทุกข์ก็ สุขใจ แล้ว
Cr : นามปากกา “ณัฐพร“

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →