💔บทเรียนจากความล้มเหลว 🤔

ภวินวัชร์ โชคเศรษฐปวินท์
7 August 2022
Image Description

💔บทเรียนจากความล้มเหลว 🤔


ความล้มเหลวสำหรับพี่ พี่มองว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องพบเจอ......🤔🤔🤔🤔

ความล้มเหลวคือเส้นทางนำไปสู่ความสำเร็จ 🏆🏆🏆 ทุกคนล้วนต้องเจอกับความล้มเหลวและกลัวต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทั้งสิ้น แต่ความกลัวเหล่านี้มันจะทำให้เรามีพลัง มีแรงผลักดัน แข็งแกร่ง กล้าที่จะลุกยืนขึ้นใหม่ เพื่อที่เราจะได้เดินไปพร้อมกับประสบการณ์ที่เคยผิดพลาด และนำมาเป็นบทเรียนบนเส้นทางระหว่างการเดิน เพื่อทำให้เราได้พบเจอกับความสำเร็จในสิ่งที่เราอยากทำและเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ ⭐⭐⭐⭐

เพราะฉะนั้นความล้มเหลวจึงเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรภูมิใจที่จะได้เจอกับมัน และเรียนรู้ที่จะอยุ่กับมัน เพื่อการพัฒนาให้ถึงผลสำเร็จที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ ✌️✌️✌️✌️

ปล. โปรดระวังความล้มเหลวที่เกิดจากการหูเบา ไม่คิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง และการไม่ทดลองด้วยตัวคุณเอง 👂👀💋

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →