“ใจเค้าใจเรา....♥️♥️♥️ สำคัญไฉน “

ภวินวัชร์ โชคเศรษฐปวินท์
11 August 2022
Image Description

“ใจเค้าใจเรา....♥️♥️♥️ สำคัญไฉน “


“ใจเค้าใจเรา....♥️♥️♥️ สำคัญไฉน “
หัวใจของมนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ สุขได้ เศร้าได้ ตื่นเต้นได้ ทุกข์ได้

❤️‍🩹❤️‍🩹 หัวใจไม่เคยได้หยุดทำงานแม้แต่วินาทีเดียว ไม่เคยได้พักเหนื่อย ทำงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้ ทั้งสภาวะทางระดับเคมีร่างกาย และสภาวะความรู้สึก

มันจะดีกว่าไหม ถ้าเราต่างช่วยดูแลหัวใจ 🧡🧡🧡 ซึ่งกันและกัน ให้กำลังใจกัน ยินดีเมื่อเค้าประสบความสำเร็จ ( อย่างจริงใจ ไม่ปลอม ) 👍 และปลอบประโลมเมื่อเค้าพบกับความทุกข์ใจ💏 เพื่อให้มีพลังใจในการดำเนินชีวิตและก้าวต่อไปในชีวิตข้างหน้าอย่างมีความสุข

ทุกคนล้วนต้องการกำลังใจ จะมากหรือน้อยมันก็คือแรงผลักดันที่ดีชนิดหนึ่ง คนป่วยปรางตายยังดีขึ้นได้ถ้าได้กำลังใจที่ดี คนทำงานที่เกือบจะสำเร็จแล้ว แต่เกิดความท้อใจ ถอดใจซะก่อนกลางคัน ก็ไม่ถึงเส้นชัยและเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

ดั้งนั้น คำพูดเพียงเล็กๆน้อยๆ การสัมผัสกันด้วยความจริงใจไม่ว่าจะเป็นการกอด การจับมือ การตบบ่า การลูบหลัง ฯลฯ แม้ว่าจะน้อยนิด แต่มันก็เป็นพลังทางใจอย่างมหาศาล ที่จะทำให้คนคนนึงลุกขึ้นสู้ เปลี่ยนวิสัยทัศน์ไปในทางเชิงบวก จนทำให้เค้าประสบความสำเร็จในเรื่องที่เคยท้อและเป็นอุปสรรคในชีวิต และเมื่อถึงวันนั้น ทั้งคุณและเค้า จะเข้าใจคำว่า “ ใจเค้าใจเรา 💘💘💘💘💞💞💞💞 มันจะมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก ..... ลองซิครับ ♥️


ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →