วันนี้คุณชมตัวเองแล้วหรือยัง 👍🥇⭐

ภวินวัชร์ โชคเศรษฐปวินท์
15 August 2022
Image Description

วันนี้คุณชมตัวเองแล้วหรือยัง 👍🥇⭐


“คำชม” แม้จะเป็นสิ่งที่เราดีใจทุกครั้งที่ได้ยินและลึกๆ ก็แอบอยากได้ยินบ่อยๆ แต่ทุกครั้งที่มีคนชมเรามักจะรู้สึกเขินจนทำตัวไม่ถูก ได้แต่บอกปัดๆ ไปว่า ‘ไม่ขนาดนั้นหรอก’ อะไรทำนองนี้

อาจจะเป็นเพราะบริบททางวัฒนธรรมได้ปลูกฝังมาให้เราอ่อนน้อมถ่อมตน หากใครชมแล้วยืดอกรับด้วยความมั่นใจอาจจะโดนหมั่นไส้ ดูเป็นตัวตลกในสังคม แม้กระทั่งความสำเร็จของตังเราเอง เรายังไม่มีโอกาสได้ดื่มด่ำกับมันได้อย่างเต็มที่ ทั้งๆ ที่จริงๆแล้วการ “ชมตัวเอง” มีประโยชน์มากมายกว่าที่เราคิด ทั้งในด้านความสุขส่วนตัวและโอกาสการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่ว่าจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วสำเร็จ ก็อย่าลืมชมตัวเองกันนะครับว่า “เรานี่มันเก่งจริงๆ”

Cr : Tanyaporn Thasak

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →