“หัวใจไมีมีกระดูก แต่ต้องแข็งแรงที่สุด“

ภวินวัชร์ โชคเศรษฐปวินท์
20 August 2022
Image Description

“หัวใจไมีมีกระดูก แต่ต้องแข็งแรงที่สุด“


“ Smile with your heart “

ยิ้มให้กับตัวเองก่อน แล้วจะได้มีกำลังใจ มีพลังใจ และมีความสุขในทุก ๆ วินาทีต่อจากนี้

ใครบอกน้ำเต็มแก้วจะไม่สามารถเติมได้อีก No ๆๆๆๆๆๆๆ ไม่เป็นความจริง เพียงแค่รอเวลาสักหน่อย รอน้ำเต็มแก้วที่เริ่มขุ่นค่อยๆระเหยออกไป และค่อยๆเติมน้ำที่สะอาดจากกำลังใจให้เต็มแก้วเหมือนเดิม น้ำที่เติมเข้าไปใหม่อาจจะไม่ใช่น้ำธรรมดา อาจจะเป็นน้ำที่มีสีแข็งแกร่งขึ้น “ชีวิตก็มีแค่นี้“ ต้องใ้ห้เวลารักษา ( แต่อย่านานจนเสียโอกาส เพราะนาฬิกาชีวิตไม่ได้หยุดเดิน ) ถ้าท้อใจเมื่อไหร่ ก็แค่ยิ้มให้ตัวเอง

จงขอแผนที่จากนำทาง ทางใจกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต

จงขออ้อมกอด จากคนที่รู้สึกว่ากอดและอบอุ่นได้อย่างสนิทใจ เพื่อเติมพลัง

จงขอแววตาที่เมตตาจากบุคคลที่เข้าใจ แค่มองตาก็รู้ใจ

เราเชื่อว่ามิตรภาพที่บริสุทธ์จะนำทางให้เรากลับเข้ามาในเส้นทาง ที่พร้อมจะเดินจูงมือกันเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายแห่งความสำเร็จแบบเป็น Family Team ...สู้ ♥️♥️♥️♥️♥️


ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →