A02 Pimpan Kantacome
28 February 2019
Image Description

ความท้าทาย VS ความยาก

เรามีโอกาสได้ทำ talent ให้องค์กรแห่งหนึ่ง ในแนวคิดของการพัฒนาเพื่อเป็น future leader ในอนาคตอันใกล้ 🔔

IDP : Individual Development Project/Plan เครื่องช่วย ฉายแวว talent ซึ่งแน่นอนว่า
1 ต่างจากงาน routine หรือ ต่อยอด routine
2 เคยทำ แต่ไม่สำเร็จ
3 อยากทำ แต่ไม่เคยได้ทำ
4 มีคุณค่าเพิ่มให้ตัวเอง
บางคนบอกว่า "ยาก" บางคนบอกว่า "ท้าทาย"

ครั้งนี้วิศวกรท่านหนึ่งที่เป็น idol ของใครหลายคน มาเล่า idp ให้ฟัง และได้รับ challenge ด้วย 2 คำถาม
1 คิดว่างานนี้ท้าทายตัวเองหรือยังคะ
2 อยากฝากอะไรให้น้องวิศวกรได้กล่าวถึงในฐานะหัวหน้างาน ไม่ใช่วิศวกรที่ชำนาญงาน ^_^

วันถัดมาวิศวกรท่านเดิม ส่งข้อความมาเล่า idp ให้ฟังใหม่ "งานนี้เปลี่ยนไป" ใช้ทั้ง expertise เดิม กับ potential ใหม่ที่ไม่เคยได้ใช้มาก่อน สัมผัสได้ทันทีว่า วิศวกรท่านนี้รู้สึกตื่นเต้นและท้าทายตัวเองกับ idp ใหม่ที่พาตัวเองออกจาก comfort zone ออกจากความเคยชินเดิม ให้ผลลัพธ์ที่ต่างไปจากเดิมและแน่นอนเป็น idol ในฐานะหัวหน้างาน ได้เห็น ๆ

ในฐานะโค้ชในกระบวนการพัฒนาต้อง ขอชื่นชมที่เปิดใจ และ "ขอบคุณที่รับคำท้าทาย" นะคะ

ถามว่า เรา challenge คนอื่นแล้วตัวเราล่ะ
ตอบตรงๆ เรา challenge ตัวเองเสมอ 😬

งานพัฒนา talent ท้าทายสำหรับเราเช่นกัน ยิ่งในปีแรก ความรู้ ความสามารถน่ะ มี! แต่จะทำอย่างไรให้ practical และทำให้ talent แสดงศักยภาพที่อาจจะไม่เคยเห็น “ให้ตัวเองเห็น ใช้สร้างผลลัพธ์และผู้อื่นยอมรับ" จนวันนี้ที่เราทำ talent ได้อย่างมั่นใจ ^__^

อีกครั้งที่ท้าทาย เรา disrupt ตัวเอง ด้วยการสร้าง favpo ที่เราฝันว่า วันหนึ่ง จะเป็นแหล่งที่คนทำงานจะมาใช้พื้นที่ในพัฒนาตัวเอง เราเริ่มต้นด้วยการ pitching กับแหล่งทุน.. สำเร็จ และเข้าร่วมงาน hackathon เวทีประลองระดับเอเชีย เข้ารอบ 10 ทีมในสาย HR Tech แล้วตกรอบ 3 ทีมสุดท้ายค่ะ ^_____^

สิ่งหนึ่ง ที่เราได้พบเมื่อเราเผชิญความท้าทาย คือ "โอกาส" ที่จะได้ผลสำเร็จ ค้นพบศักยภาพที่ไม่เคยรู้ ได้มีประสบการณ์ที่ต่างไป มิตรภาพระหว่างเส้นทาง การสนับสนุนจากผู้คนรอบข้าง และอีกมากมาย...🌸

อะไรคือความยาก นั่นสิ
- เพราะไม่เคยทำมาก่อน
- เพราะคิดว่ายาก
- เพราะไม่รู้จะทำได้ไหม❓

ฉันคิดว่า การให้นิยามของแต่ละคนต่างกัน พจนานุกรมของฉันจะแปลคำนี้ได้เมื่อพบเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกได้ว่า หมดโอกาส ^^

การเตรียมตัวสู่การเป็น future leader คงขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วค่ะ ว่าจะให้ความหมายว่าสิ่งนี้ ท้าทาย หรือ ยาก 👹
เพราะความท้าทายกับความยากสำหรับฉันห่างกันแค่เส้นบาง ๆ คือ "เส้นโอกาส" ค่ะ 😊