น.ส. จิตรลัดดา เข็มพงษ์
2 March 2019

“คนที่ทำงานเก่ง มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ แต่คนที่ทำงานเป็นทีมเก่ง มีโอกาสเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ”

แนะนำ “ 5 ใจ” ในการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จที่ดีกว่าและยั่งยืนกว่า ดังนี้


1. เข้าใจ

เราต้องเข้าใจว่าเป้าหมายของทีมงานคืออะไร และต้องเข้าใจว่าใครมีหน้าที่ทำอะไร เรามีหน้าที่ทำอะไร และที่สำคัญคือเราต้องรู้จักและเข้าใจอุปนิสัยใจคอของคนทำงานในทีมว่าเขาเหมือนหรือต่างกับเราตรงไหน เราจะได้เข้าใจเขาแบบที่เขาเป็นจริงๆไม่ใช่แบบที่เราเห็น คิดและเข้าใจเอาเอง


2. ใส่ใจ

จงคิดว่างานนั้นๆเป็นของเรา ทำแล้วดีต่อตัวเราเป็นอันดับแรก อย่าคิดว่าเป็นงานนอกเหนือหน้าที่ที่เขาจ้างมา อย่าคิดว่าทำตามหน้าที่ ต้องคิดเสมอว่างานที่เราได้รับมอบหมายจากทีมนั้นถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆ แต่มันอาจจะเปรียบเสมือนน๊อตที่ยึดโครงสร้างของหอไอเฟลก็ได้


3. ร่วมใจ

ในบางช่วงเวลาสิ่งที่ทีมต้องการไม่ใช่แค่แรง หรือความคิด แต่ต้องการการร่วมทั้งแรงและร่วมทั้งใจ เพราะงานบางอย่างออกแรงอย่างเดียวไม่สำเร็จ งานบางอย่างออกความคิดอย่างเดียวไม่สำเร็จ เราต้องเอาใจไปร่วมกับทีมในเวลาที่ทีมต้องการ เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมสมอง


4. ให้ใจ

ต้องแสดงให้เห็นว่าที่เราทำงานนั้นไม่ได้ทำเพราะหน้าที่แต่ทำงานด้วยใจจริงๆ เราต้องไม่มีคำว่าไม่ใช่หน้าที่เรา ทำไม่ได้ หมดเวลา ไม่ว่างงานอื่นยุ่ง เดี๋ยวค่อยทำ ฯลฯ เราต้องคอยให้กำลังใจตัวเราเอง และให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติหรือเพื่อนร่วมงานกำลังเจอปัญหาอุปสรรค


5. จริงใจ

คนที่จะทำงานเป็นทีมได้ดีตลอดไป จำเป็นต้องมีความจริงใจอยู่คู่ตัวเองตลอดไป เพราะความจริงใจ คือความจริง ถึงใครจะเข้าใจผิดในบางเวลา แต่ความจริงใจก็ยังเป็นความจริงอยู่วันยังค่ำความจริงใจ จึงเปรียบเสมือนกุญแจไขประตูใจคนอื่น และเป็นกลอนใจเปิดให้คนอื่นเข้ามานั่งในใจเราเช่นกัน


Cr : อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง 🙏