T13 พิพัฒน์ ศรีชัยบุญสูง
17 March 2019
Image Description

มารู้จักกลยุทธ์น่านน้ำกันเถอะ

ช่วงเดือนที่แล้วที่ GPO มีแต่คนพูดถึง กลยุทธ์น่านน้ำสีน้ำเงิน ด้วยความสงสัยเลยศึกษาเรื่องนี้ ทำให้รู้ว่าโลกนี้มีกลยุทธ์น่านน้ำถึง 4 แบบ
1.กลยุทธ์น่านน้ำสีแดง
2.กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม
3.กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว
4.กลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว

มาถึงตรงนี้ทำให้รู้ว่าเรายังอ่อนหัดเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจนัก
ดังนั้นปีนี้อาจต้องเริ่มมองหาหรือปรับธุรกิจเดิมของเราเป็นน่านน้ำสีคราม สีขาว และสีเขียวบ้างแล้วล่ะ
เพราะสีแดงในตอนนี้ใกล้จะถึงทางตันแล้ว
แล้วคุณล่ะ ธุรกิจที่ทำ หรือองค์กรที่เราทำงานอยู่ เป็นน่านน้ำสีอะไร แล้วคุณต้องการไปน่านน้ำสีอื่นที่สดใสหรือไม่
อาจารย์ที่สอนเรื่องธุรกิจของผมเคยกล่าวว่า
ทุกทางแนวคิดคือโอกาส และโอกาสคือหนทางสู่ความสำเร็จ
ดังนั้นจงอย่าปิดกั้นแนวคิด จงปล่อยให้แนวคิดนำพาเราไปสู่ความสำเร็จ
เครดิตร รูปภาพ
http://funnybrand.blogspot.com/2012/12/ocean.html?m=1

Random Blog