นพดล กิตติวราฤทธิ์
1 April 2019

คนเรามักจะ "ล้มเลิก" กัน....เวลาไหน 🤨🤔🤨ไม่น่าเชื่อ แต่ก็พบได้จริง ไม่ว่าจะเรื่อง การเรียน (โดยเฉพาะระดับ ป.โท ป.เอก) การทำงานทั้งส่วนตัวหรือทำงานบริษัท ที่คนเราจะ "ล้มเลิก" โดย หยุด ถอดใจ ไม่ไปต่อ ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 🤔🙄😑
1. ล้มเลิก...เวลาที่ "ใกล้จะประสบความสำเร็จ...เหลืออีกเพียง 10% (When you re close to finish line) "😑😐😑
: มีผู้รู้วิเคราะห์ว่า อาจเป็นจากการ "ประเมินเวลาที่จะใช้กับ 10% สุดท้าย...น้อยเกินไป หรือเก็บสิ่งทียาก หรือสิ่งที่ไม่ชอบไว้ทีหลัง" จึงเป็นเหตุให้ต้องใช้เวลามาก จนตัดสินใจล้มเลิกไปเสียก่อน
2. ล้มเลิก...เวลาที่ "รู้สึกว่า ไม่มีความก้าวหน้า" 😑😐
: ซึ่งมาจากการ "ปล่อยเวลา หรือทิ้งช่วงที่นาน จนหมดไฟ ในการกลับมาเริ่มต่อ"

3. ล้มเลิก..เวลาที่ "รู้สึกถึง สิ่งอื่น ที่น่าสนใจกว่า" 🤡🤠
: มักเป็นกับคนที่ชอบตื่นเต้น ไปกับสิ่งใหม่ๆ แต่ทำอะไรต่อกันไม่ได้นาน

อาจารย์นภดล ร่มโพธิ์ ได้สรุปวิธื/ แนวคิดจากการ หรือเขียนบที่มีผู้วิจัย "ป้องกัน..การล้มเลิก" โดยให้พิจารณา ดังนี้
ก. กลับไปประเมินว่า "งานของคุณ สำเร็จไปแล้วกี่ % ถ้าเลิกตอนนี้ จะคุ้มค่าหรือไม่
ข. เราต้องการ "เลิก" จริงๆ รึเปล่า
ค. เราเลิก เพราะ พบสิ่งที่ "น่าสนใจกว่า " แล้วความสนใจนั้น จะอยู่กับเราได้นานจริงหรือไม่
ง. เราจำป็นต้อง "ล้มเลิก" อย่างหนึ่ง เพื่อไปทำอีกอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว จริงหรือ สามารถทำไปพร้อมๆ กัน ได้หรือไม่ 🤔🤨😐
I love Nopadol s Story | EP 232 คนเรามักจะล้มเลิกกันเวลาไหน, let s play it!
https://www.podbean.com/media/share/pb-53raz-a896fe