มาร่วมสร้าง Service experience กันเถอะ!!

T1ชไมพร เฉลิมวานิชวงศ์
2 April 2019

มาร่วมสร้าง Service experience กันเถอะ!!


หลังจากได้ฟัง foundercast ซึ่งเป็นรายการ podcast ที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการยุคใหม่ของประเทศไทย ทำให้ได้แง่คิดมากมายถึงวิธีการไปสู่ความสำเร็จ การไม่ย่อท้อและการเผชิญหน้ากับอุปสรรค ขณะที่ฟังก็คิดตาม กลับมาถามตัวเองว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจเราจะเริ่มยังไง ถ้าเจอปัญหาแบบเค้าเราจะแก้ยังไง เราจะหยุดหรือไปต่อ ทำให้ได้วิธีคิดใหม่ เปิดมุมมองความคิดที่แตกต่างในแบบที่เราไม่เคยคิด ทำให้มีพลังในการที่จะคิดสร้างสรรค์
.
.
.

สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ...เค้าบอกว่านอกจากการขายสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้ว สิ่งที่เน้นเป็นพิเศษคือการขาย experience ที่ดีให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้ารักและติดตามในแบรนด์สินค้าของเค้าและมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

.... มันทำให้เกิดไอเดียว่าเราอยากจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้รับบริการโรงพยาบาลไปพร้อมๆกับการมุ่งเน้นการให้บริการการรักษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

....หลายวันก่อนโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมโดยให้เสนอความเห็นว่า "ทำอย่างไรให้ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจมากที่สุด" เราก็ได้นำแนวคิดนี้ไปใช้ในการแสดงความคิดเห็น และได้รับการผ่านคัดเลือก 1 ใน 10 คน  เราเชื่อว่าถ้าทุกคนในองค์กรปราถนาที่จะสร้างการบริการที่ดี สร้าง experience ที่ดีให้กับผู้รับบริการ จะเกิดไอเดียที่สร้างสรรค์หลายรูปแบบทำให้ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ที่เหนือความคาดหวัง

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →