T30 ธิดาลักษณ์ ธิมาชัย
4 April 2019

EP 36 เราควบคุมตัวเองได้น้อยกว่าที่คิด และควบคุมสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าที่คิด

มนุษย์เราคิดว่าเราควบคุมตัวเองได้มากกว่าที่ทำได้และควบคุมสิ่งแวดล้อมได้น้อยกว่า แต่จริงๆแล้วเราควบคุมตัวเองได้น้อย และความคุมสิ่งแวดล้อมได้มากกว่า มีคนส่วนน้อยที่ควบคุมตัวเองได้มากกกว่า เราต้องจัดการสิ่งแวดล้อมตอนเราใจแข็งที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การทำงานของเรา ทำงานกับคน เราจัดการคนอื่นไม่ได้ แต่เราจัดการสิ่งแวดล้อมเราได้ เช่นจัดโต๊ะทำงาน จัดโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ วางรางวัลหรือสิ่งของที่เราภาคภูมิใจไว้ในที่ที่เรามองเห็นหรือแม้แต่หัวหน้างานtoxic เพื่อนร่วมงาน toxic เราหลีกเลี่ยงได้ แต่เมื่อจำเป็นเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับเค้าตอนที่ไม่toxicเพราะคนเราไม่ได้toxicตลอดเวลา การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ยอมรับในความต่าง เลือกเวลาและโอากาสที่เหมาะสมในการพูดคุยหรือสื่อสารกัน ผลงานที่ดีก็จะออกมาเกิดกับคนไข้และองค์กรของเรา

Link