T7เจนจิรา. สวัสดิมานนท์
10 April 2019
Image Description

D3. Acrylic painting Bag. ❤️

เพ้นท์ถุงผ้าจำหน่าย. นำรายได้ไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ตึกหัวใจ. (. เครื่องจี้กระแสไฟฟ้าหัวใจชนิดซับซ้อน)

❤️❤️สุขจากการให้. หัวใจเพื่อแผ่นดิน❤️❤️