We are Superhero ep.1

T18 ปริยาภัทร นววุฑฒิโชติ
12 April 2019
Image Description

We are Superhero ep.1


12/4/62

ภาพนี้เป็นธีมงานฟิตเนตชื่อ “We are Superhero “ ซุปเปอร์ฮีโร่เป็นความใฝ่ฝันของใครหลายๆคน รวมถึงฉันเองด้วยที่อยากมีพลังวิเศษ ทั้งๆที่เราทุกคนต่างก็รู้ว่าภาพยนตร์กับชีวิตจริง มันคนละเรื่องกัน ภาพนี้ทำให้ฉันไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเรื่องซุปเปอร์ฮีโร่ ฉันพบว่าเพียงแต่เราจับคุณสมบัติพิเศษ ของเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่มาปรับปรุงตัวเราเอง เราก็จะสามารถเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ในชีวิตจริงได้ ซึ่งมี
10 วิธีเปลี่ยนคนธรรมดามาเป็นซุปเปอร์

1. กล้า
ซุปเปอร์ฮีโร่ทุกตัวที่เราชื่นชอบ ล้วนแต่มีความกล้าหาญทั้งสิ้น ความกล้าที่เราจะต้องมีในโลกชีวิตจริงก็คือ ความกล้าที่จะ “เปลี่ยนแปลง” กล้าลงมือทำสิ่งใหม่ๆ กล้าคิดนอกกรอบ “ความกลัวทำให้เราไม่กล้า แต่ถ้าเราไม่กล้าความกลัวนั้นจะเป็นจริง”

2. รู้จักปรับตัว
ซุปเปอร์ฮีโร่ต่างๆ มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กับชีวิตเช่น กลายเป็นยักษ์เขียว หรือไต่กำแพงได้อย่างมนุษย์แมงมุมเราต้องรู้จักการเรียนรู้เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับเปลี่ยนใช้มันให้เป็นจุดเด่นได้

3. แก้ไขข้อบกพร่อง
ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ แม้แต่ซุปเปอร์ฮีโร่ก็ไม่ละเว้น อย่างเช่น Ironman ที่พยายามแก้ไขข้อบกพร่องของแหล่งพลังงานให้กับชุดเกาะ เพราะถ้าพลังงานหมดก็จบ เราลองมองหาจุดบกพร่องของตนเอง แล้วลงมือแก้ไข ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นจุดแข็ง แล้วความแข็งแกร่งดุจมนุษย์หุ่นเหล็ก ก็จะตามมาเอง

สำหรับวันนี้ขอนำเสนอเพียง3ข้อ ให้ได้ไปฝึกกันค่ะ แล้วพบกันใน“We are Superhero ep.2 “ นะคะ

Link


ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →