T7เจนจิรา. สวัสดิมานนท์
14 April 2019
Image Description

D7 acrylic painting bag

😊😊ดีใจสุดๆ กับ การเพ้นท์กระเป๋าผ้าได้ ถึง 7 วันต่อเนื่อง. 👍👍👍🎉🎉
เราจะพัฒนาทักษะการเพ้นท์ขึ้นเรื่อยๆ ไปพร้อมกับ วินัย. และ การไม่ยอมล้มเลิก🌺🌺
เพราะ มันคือ “ สิ่งที่ดี”
❤️❤️สุขจากการให้ หัวใจเพื่อแผ่นดิน❤️❤️