KND148 “ต้องทำยังไงถึงจะหายขี้เกียจ”

T23พิรุณรัตน์ วงศ์ประชา
14 April 2019
Image Description

KND148 “ต้องทำยังไงถึงจะหายขี้เกียจ”ก่อนที่จะทำให้หายขี้เกียจได้ เราก็ควรจะหาเหตุผลให้ได้ก่อนว่าทำไมเราถึงขี้เกียจ เพราะถ้าคิดว่าที่เราขี้เกียจ เพราะเราขี้เกียจ ชีวิตก็คงจะสิ้นสุดตรงนั้น คุณไม่ได้ไปต่อ!!
ดังนั้นเราควรสาเหตุที่เราขี้เกียจ อาจเป็นเพราะ
* สิ่งที่เราเป็น เช่น Couch potato gene ที่ไดรับมาจากพ่อแม่, ธรรมชาติของสมองของเราที่คอยสงวนพลังงานเอาไว้เพื่อคิด หรือคนที่ชีวิตไม่ต้องดิ้นรนอะไรก็ทำให้เป็นคนขี้เกียจได้
* สิ่งที่เราคิด เช่น We marking ‘re too complicated. We expecting our selft to be perfect.
* สิ่งที่เราเชื่อ ;เราบอกตัวเองว่าเป็นคนขี้เกียจ, เราเชื่อว่าความขี้เกียจดู cool เช่นขี้เกียจแต่หัวดี. เนื่องจากความขี้เกียจนั้นมาจากความคิด จิตใต้สำนึกของเราที่ทำให้เราขี้เกียจ วิธีแก้คือการเปลี่ยน mindset กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน กำหนดเวลา ที่จะทำเช่น วางแผนล่วงหน้า ให้ละเอียด ใช้ time boxing คือกำหนดเลยว่า วันเสาร์บ่ายโมงจะซักผ้า อย่าปล่อยให้สมองมาคิดว่าจะซักหรือไม่ซักดี ถึงเวลาทำก็ทำเลย
* Have a clear goal before you do anything. เป้าที่ดีคือ ต้อง specific,clear and realistic แต่ต้อง challenging ด้วย
* แตกเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าเล็กๆ แล้วจัดการทีละเป้า เช่นแทนที่จะอ่านหนังสือ 500 หน้าให้จบ อาจจะเปลี่ยนเป็นวันละบท ก็จะทำให้ไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
* Do it anyway but for 10 minutes. แม้จะอยากหรือไม่อยากก็ตาม เช่น วิ่ง 10 นาทีทุกวันเมื่อครบ 10 นาที แล้วเลิกได้ แต่เค้าเชื่อว่ามีโอกาสที่จะทำต่อได้สูง
* เมื่อทำได้อย่าลืม cerebrate small victory.
* Get a friend to check up on you!!! หรือมี buddy คอยทำไปด้วยกัน
* อย่าเป็นคนขี้เกียจเฉยๆ ให้คิดหาทางทำงานให้ได้สะดวกขึ้น
* และสุดท้ายคือขี้เกียจให้เป็นเวล่ำเวลา นั่นก็คือพักเมื่อเป็นเวลาพัก และเวลาทำงานก็ต้องจริงจังนั่นเอง

Link


ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →