Task

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน
ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน

บันทึกงานและมอบหมายงานประจำวัน (Task)


check_box องค์กร/บริษัท
check_box_outline_blank ผู้ใช้ทั่วไป

ส่งมอบงาน ครบ ตรวจจบในวันเดียว งานเดินดีไม่มีสะดุด ง่ายทั้งพนักงานและหัวหน้า ส่งงานไม่จำกัดสถานที่และเวลาอีกต่อไป หัวหน้างานสามารถตรวจสอบผลงานประจำวันพร้อมให้ feedback ได้ทันที

- สะสมผลงานประจำวันด้วยการระบุผลลัพธ์ของงาน
- ส่งมอบ และ รับมอบหมายงานผ่านระบบ
- ตรวจสอบและให้ feedback งานแต่ละชิ้นทันที
- กิจกรรมบันทึกได้ง่าย ๆ ด้วยมือถือ
- สามารถแก้ไขได้เมื่อบันทึกผิด
- เลือกบันทึกผลงานได้บ่อยเท่าที่ต้องการ
- ติดตามงานได้อย่างสะดวก
- มอบงานได้ทั้งแบบกลุ่มและเฉพาะเจาะจงพนักงาน
- เลือกมอบหมายงานแบบมีเป้าหมาย งานด่วน งานเร่ง งานพิเศษ
- ระบุเวลาส่งมอบงานได้

จุดเด่นของระบบ


- จัดทำประวัติเป็นแฟ้มงาน (Portfolio) ของพนักงานรายบุคคลได้
- เชื่อมต่อกับระบบประเมินผลพนักงาน (Evaluation) และระบบอื่นใน Favpo

ระบบประเมินพนักงานที่ครอบคลุมการประเมิน 360 องศาและการประเมิน KPI แบบออนไลน์ ใข้ง่ายทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
Read More →

ระบบสะสมข้อมูลตัวชี้วัด KPI คำนวณค่าตัวชี้วัดได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ได้ข้อมูลมาบริหารงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
Read More →

ระบบบันทึกและมอบหมายงาน ระบบที่ช่วยให้พนักงานและหัวหน้างาน ส่งมอบ งานกันได้แบบวันต่อวัน
Read More →

HR

ระบบบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน แบบออนไลน์ สะดวกทุกที่ ลงเวลาได้ทุกแห่ง ลางาน และ อนุมัติผ่านมือถือทันที
Read More →

ระบบสำรวจภายในองค์กร เป็น SMART Survey สำรวจได้ตามวัตถุประสงค์ จัดการง่าย ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ
Read More →

ฝึกการตั้งเป้าหมาย ระบบช่วยฝึกการทำงานและติดตามงานบนการตั้งเป้าหมาย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
Read More →

ระบบฝึกการทำงานเป็นทีมแบบเป้าหมายร่วม (One Goal) สร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเป้าบนความสำเร็จร่วมกัน
Read More →

ฝึกการคิดทบทวน ด้วยคำถามโค้ชชิ่ง User จะได้รับคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดและทบทวนตัวเองในทุกๆ 24 ชั่วโมง
Read More →

analytics
Test

แบบทดสอบออนไลน์ ช่วยให้งานทดสอบความรู้เฉพาะองค์กร เฉพาะงาน ทำได้บ่อยและสะดวก ใช้ร่วมกับการฝึกอบรมได้
Read More →

chat_bubble
Coach Bot

คุยกับโค้ชด้วยระบบแชทอัตโนมัติ โค้ชบอทที่ถูกฝึกมาให้พูดคุยกับ user เสมือนโค้ชส่วนตัวที่พูดคุยได้ 24 ชั่วโมง
Read More →

check_box
To Do

บันทึกสิ่งที่ต้องทำ ให้งานสำคัญไม่หลุดและสำเร็จ ช่วยพนักงานในการจัดลำดับงานและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในแต่รายวัน
Read More →

volume_up
Announcement

ระบบแจ้งข่าวประกาศภายในองค์กร ทำให้การกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกคนและสามารถตอบรับข่าวสารได้
Read More →